FilmováAuta.CZ

Vývoj znaků automobilky

Logo Slavia (1895 – 1904)

Těsně před koncem roku 1895 začala ve strojní dílně v Mladé Boleslavi výroba kol. I když klíčové části byly dovezené ze zahraniči, hlavně Anglie, česká firma Laurin & Klement působící v c.k. Rakouskouherské monarchii je hrdě opatřila vlasteneckou značkou Slavia. Atributy listu lípy o slovansko-českém smýšlení pánů Laurina a Klementa svědčily výmluvně. Název Slavia byl později používán i pro motocykly.

Laurin & Klement logo Laurin & Klement logo Laurin & Klement logo
Laurin & Klement logo

Logo L&K (1904 - 1905)

Tento znak s názvy zakladatelů se objevil poprvé na vozech nové společnosti od roku 1904, kdy se osamostatnili a ze znaku vypustili vše zbytečné. Zůstal tedy prostý a hezký znak Laurin & Klement. Dnes ho můžete vidět také u speciálních modelů "Laurin & Klement". Návrh vyhotovila firma Blecha.

Laurin & Klement logo
Laurin & Klement logo

Logo L&K (1905 - 1923)

Nový symbol z iniciálů zakladatelů. Tady je také možný původ. Jméno Laurin z latinského " laurus nobilis" -- vavřín. Václav Klement nechal vyrobit znak s iniciály a vavřínovým okrajem. Od teď je tento symbol na autech. Firma Laurin & Klement zaznamenávala velké úspěchy ve všech odvětvích motorismu. Vylepšený a honosnější znak má vyjadřovat svýmy vavříny na okraji dosažená vítězství.

Laurin & Klement logo Laurin & Klement logo
Laurin & Klement logo
Laurin & Klement logo Laurin & Klement logo Laurin & Klement logo

Logo L&K (1923 - 1925)

Poprvé je šíp s křídly jako symbol. Tady je také popis původu nepřesný. Tady je jeden možný: Obchodní ředitel Škody Tomas Maglic přivezl z cesty v Americe Indiána jako sluhu pro jeho rodinu. 15. prosince 1923 v Plzni byl tento symbol registrovaný. Jedná se o symbol indiána a šípu. Mezi roky 1915 a 1920 se objevovaly první návrhy značky, která ve velice změněné podobě je na autech dodnes.

symbol indiána a šípu Škoda logo
Škoda logo Škoda logo

Logo Škoda (1923)

15. prosince 1923 v 8 hodin ráno byly přihlášeny k registraci u Úřadu pro zápis známek a vzorků v Plzni dvě varianty ochranné známky. První varianta, byl okřídlený šíp s pětipérovou stylizovanou perutí v kruhu se slovem ŠKODA. Druhá varianta pak měla okřídlený šíp s třípérovou perutí v kruhu. Šípy obou variant směřovaly vpravo. Tato stylisticky dokonalá varianta poté zvítězila a dodnes se v podstatě nezměnila. Pochází z brožůry o licenčně vyráběných leteckých motorech Hispano Suiza, 1924.

Škoda logo Škoda logo

V následujících letech byl vytvořen inovovaný znak, který ale nemá známého autora, ale mohl to být Otto Gutfreund nebo Otakar Španiel. Každopádně toto logo má své místo dodnes na strojích vyrobených v Plzeňské Škodovce.
V příštích letech se šíp a elipsovitý Škoda znak používaly spolu. Znak ŠKODY v podobě loga, k němuž bylo jako normovaný logotyp připojeno slovo ŠKODA v roce 1937, je hodnocen jako jedna z nejoriginálnějších, stylově nejčistších a nejdokonalejších ochranných známek průmyslových podniků ve světě.

Škoda logo
Škoda logo
Škoda logo

Logo Škoda (1925 - 1933)

Po roce 1925 zaznamenala firma zvrat, sjednocení Laurin & Klement se Škoda Plzeň vzniká nový znak. Do znaku se dostal nápis Škoda po panu Škodovi. Podle kontraktu tento symbol je použitý s " Laurin & Klement " - pro jeden rok. Navíc šíp s křídly je na některých autech. Od této doby už Laurin a Klement nebude nikde uváděn.

Škoda logo Škoda logo Škoda logo
Škoda logo

Logo Škoda (1926 - 1990)

Prosadil se opět jednoduchý a výstižný znak, jehož symboly jsou: Velký kruh - všestrannost výroby, dokonalost produkce, zeměkoule, svět. Peruť či křídlo - technicky pokrok, rozpětí výrobního programu, odbyt výrobků ve světě. Šíp - pokrokové výrobní metody, vysoká produktivita práce. Oko - přesnost výroby, technická bystrost, rychlost, rozhled.

Škoda logo Škoda logo
Škoda logo
Škoda logo

Logo Škoda Auto (od roku 1999 - 2011)

16. Dubna 1991, Škoda automobilová a.s. získává oprávnění používat také Škoda-symbol. Rozdíl od jiných částí Škoda dělají slova " Škoda Auto " v černém okraji. Do roku 1993 automobilka vstoupila s novou firemní značkou zelené barvy, která značce ŠKODA dodává větší míru svébytnosti, protože konkurenční automobilky zeleň nepoužívají. Kromě svěžího výrazu zelená barva signalizuje soustředěnou pozornost novým výzvám doby. Je to jednak ochrana životního prostředí, recyklace použitých materiálů a ekologická produkce. Zelená barva tedy symbolizuje nejzřejměji změněné postavení ŠKODY začleněné do koncernu Volkswagen v mezinárodní konkurenci a černá vyjadřuje 100-letou tradici.

Škoda Auto logo Škoda Auto logo
Škoda Auto logo

Při náběhu nového modelu ŠKODA Felicia bylo logo používané přímo k označení automobilů dále upraveno. Ve spojení okřídleného šípu obklopeného vavříny posiluje symbol 100leté tradice zakladatelů firmy. Při stém výročí od založení společnosti se do loga opět dostávájí vavřínové symboly charakterizující odkaz na proslulou značku Laurin & Klement. Také oválný znak, který ŠKODA používala v letech 1925-1929, využíval této symboliky. Zároveň je výrazem odhodlání dosahovat nadále s vozy ŠKODA v celém světě obchodních úspěchů.

Škoda Auto logo: Felicia

Také při příležitosti stého výročí byl vypsán konkurs na značku pro toto výročí. U příležitosti 100. výročí výroby dopravních prostředků v Mladé Boleslavi, ŠKODA, automobilová a.s., nechala vytvořit jubilejní znak. Dosavadní symboly ŠKODA AUTO doplňují vavříny symbolizující vynikající historickou tradici i obchodní úspěchy. V centru znaku je umístěna číslovka 100 s anglickým nápisem YEARS (let). Angličtina jako nejpoužívanější jazyk v mezinárodní praxi byla použita ke zdůraznění celosvětových aktivit mladoboleslavské automobilky.

100. výročí výroby Škody Auto

Škoda Auto (2011)

Nové logo Škody Auto. Pravé logo je aktualizované dne 15.7.2011

Návrh loga Škoda Auto 2011 Návrh loga Škoda Auto 2011
Stránka byla zpracována za 0.007s.