www.auto-vin-decoder.com

Centrální zamykání

Centrální zamykáníCentrálním zamykáním lze současně zamykat nebo odemykat všechny čtyři boční dveře vozidla.


Obsluha centrálního zamykání je možná:

Centrální zamykání
 • zvenčí pomocí klíče
 • zevnitř vozidla pojiskami levých, popř. pravých předních dveří
 • dálkovým ovládáním (v případě připojení varovného zařízení)

Věnujte, prosím, pozornost následujícím zvlášnostem:

 • pojistné tlačítko dveří řidiče zabraňuje náhodnému (nechtěnému) zajištění těchto otevřených dveří bez klíče
 • pojistná tlačítka zadních dveří neaktivují funkci centrálního zamykání, slouží pouze pro zajištění nebo odjištění příslušných dveří
Pozor
Pozor
 • Stlačením pojistného tlačítka na dveřích řidiče nebo spolujezdce budou současně zamčeny všechny boční dveře vozidla. Vzhledem k tomu, že by takto mohl být v případě nutné pomoci znesnadněn přistup do vozidla zvenčí, nesmějí být ve vozidle ponechávány bez dozoru malé děti.
 • Zamčené dveře rovněž zabraňují násilnému vniknutí do zamčeného vozidla zvenčí, např. při čekání na křižovatkách, řízených světelnými signály. Zamčené dveře však rovněž ztěžují přístup do vozidla v případě pomoci při dopravních nehodách.
 • Při uzamčení vozu s centrálním zamykáním opticky zkontrolujte uzamčení všech dveří - polohu pojistných tlačítek.
Upozornění
Upozornění
 • Vozidla s centrálním zamykáním, která byla dodatečně vybavena varovným zařízením proti odcizení vozidla, mohou být centrálně odemykáná, popř. zamykána dálkovým ovládáním. Tímto dálkovým ovládáním se aktivuje, resp. deaktivuje varovné zařízení proti odcizení vozidla.
 • Otevírání a zamykání zadních (pátých) dveří je popsáno v kapitole Zadní (páté) dveře. Tyto zadní (páté) dveře nelze centrálním zamykáním uzamykat ani odemykat.
 • Jak lze otevírat a zavírat vozy bez centrálního zamykání je popsáno v kapitole Dveře
* Tato součást je seriově montována jen na určité modely, nebo je dodávána jako mimořádná výbava.
Stránka byla zpracována za 0.011s.