www.auto-vin-decoder.com

LED diody II - odpor

Základní přehled
CD CANDELA - svítivost
MCD MILICANDELA
LM LUMEN - světelný tok
V VOLT - napětí
A AMPÉR - proud
W WATT - spotřeba
O OHM - odpor

Odpor slouží k nastavení napájecího napětí a proudu. Jeho hodnota se liší podle toho jak jsou LEDky zapojeny (paralelně nebo sériově).V zásadě platí, že odpor se k LEDce musí dát, aby vymezil proud který LEDka odebírá.

Jestliže vypočítaná hodnota odporu není k dispozici (je mimo řadu), tak použijete nejbližší vyšší hodnotu.

Je důležité aby proud, který dosazujete do vzorečku, byl v základní jednotce a to v A (ampérech). Jinak vypočítaná hodnota nebude správná. Proto hodnotu, uvedenou v horní tabulce u jednotlivých LED, vydělte hodnotou 1000, protože je v mA a 1A = 1000mA. Např. pro LED s proudem 25mA, dosadíte hodnotu 0,025A.

Základní vzorec zní:
Rv = (Ucelkové - ULED) : I
Odpor "Ohm" = (Celkové napětí "V" - Napětí LED "V") : Proud "A"

Zapojeni

Základní zapojeni
Hodnoty LED::
3,5V a 25mA
Vzorec:
Rv = (Ucelkové - ULED) : I
Výpočet:
(5V - 3,5V) : 0,025A = 60Ohm
Paralerni zapojeni

je stejny vzorec jako u zakladniho zapojeni

Seriové zapojeni
Hodnoty LED::
2,1V a 20mA
Vzorec:
Rv = (Ucelkové - (ULED1+ULED2+ULED3+ULED4+ULED5)) : I
Výpočet:
(12V - (2,1V+2,1V+2,1V+2,1V+2,1V)) : 0,020A = 75Ohm
Další zapojeni

Jestliže potřebujete zapojit více LED diod, můžete použít toto (opět paralelní) zapojení. Hodnoty odporu se vypočítají podle předchozího vzorce pro každou větev zvlášť (jestliže jsou hodnoty a počet LEDek v každé větvi stejné, bude použit i stejný odpor.

Toto zapojení používejte pouze v případě, že máte málo místa. Protože jsou LED diody paralelně, bude jimi protékat větší proud a my budeme potřebovat výkonnější odpor.

Hodnoty LED::
2,0V a 25mA
Vzorec:
Rv = (Ucelkové - ULED) : (ILED1+ILED2+ILED3+ILED4+ILED5)
Výpočet:
(5V - 2,0V) : (0,025A+0,025A+0,025A+0,025A+0,025A) = 24Ohm

V těchto zapojeních musíme spočítat i výkon, aby námi použitý odpor vydržel.

Vzorec pro výpočet výkonu předřadného odporu:
P = Urozdílové x Icelkové
Výpočet:
3V x 0,125A = 0,375W

V tomto případě nemůže být použit normální 0,125W nebo 0,25W odpor, ale musíme použít větší, tedy 0,5W odpor (podle řady).

Zpracoval: Luka$

Stránka byla zpracována za 0.016s.