www.auto-vin-decoder.com

Prostor pro náklad (Pickup)

Prostor pro náklad (Pickup) Pokyny pro nakládání
V zájmu uachování dobrých jízdních vlastností vozu by měl být náklad umístěn v prostoru mezi oběma nápravami vozidla.


V žádném případě nesmí být překročeno maximální povolené zatížení vozidla a maximální přípustné zatížení náprav.

Pozor
Pozor
  • Přepravovaný náklad musí být upevněn tak, aby se při brzdění vozidla nepohyboval. Pro upevnění nákladu používejte upevňovací oka, kterými je prostor pro náklad vybaven.
  • Při přepravě težkého nákladu věnujte pozornost změnám jízdních vlastností vozidla v důsledku změny jeho těžiště.
  • V prostoru pro náklad nesmí být přepravovány osoby.
Odkládací prostory

Odkládací prostory
V levé a pravé stěně prostoru pro náklad jsou umístěny úložné prostory, které lze využít pro uložení nářadí a vlečného lana. Úložné prostory jsou přístupné po uvolnění čtyř upevňovacích šroubů.

Stránka byla zpracována za 0.014s.