www.auto-vin-decoder.com

Ruční brzda

Ruční brzdaZatažení ruční brzdy se provede pevným přitažením páky ruční brzdy směrem nahoru. Při zabrždění vozidla na svahu zařaďte navíc 1.převodový stupeň. Páka ruční brzdy by měla být vždy zatažena silně, aby nezůstala omylem zatažena i za jízdy.

Při zatažené ruční brzdě a zapnutém zapalování svítí kontrolní světlo.

Uvolnění zatažené ruční brzdy se provede přitažením páky ruční brzdy směrem nahoru, stisknutím pojistného tlačítka a vrácením páky riční brzdy do krajní spodní polohy.

Stránka byla zpracována za 0.007s.