www.auto-vin-decoder.com

Zadní (páté) dveře

Zadní (páté) dveře

Zadní (páté) dveře

Po odemknutí zadních (pátých) dveří je zářez vložky zámku ve vodorovné poloze A.

Po zamknutí zadních (pátých) dveří je zářez vložky zámku ve svislé poloze - pozice B.


  • Otevření zadních (pátých) dveří: stiskněte tlačítko zámku a dveře zvedněte nahoru.
    Otevřené dveře jsou v horní poloze přidržovány plynovými vzpěrami.
  • Zavření zadních (pátých) dveří: stáhněte dveře dolů a lehce je přibouchněte.
Otevření zadních (pátých) dveří zavnitř vozidla

  Otevření zadních (pátých) dveří zavnitř vozidla *

Zatažením za páčku vedle sedadla řidiče lze otevřít i uzamčené zadí (páté) dveře.


Pozor
Pozor
  • Po uzavření zadních (pátých) dveří se vždy tahem směrem nahoru přesvědčte o tom, zda došlo k zajištění zámku - v opačném případě se dveře mohou náhle otevřít, i když je zámek uzamčen klíčem.
  • Nejezděte nikdy s pootevřenými nebo dokonce otevřenými dveřmi, neboť může dojít ke vniknutí (nasátí) výfukových plynů do vnitřního prostoru vozidla.
* Tato součást je seriově montována jen na určité modely, nebo je dodávána jako mimořádná výbava.
Stránka byla zpracována za 0.008s.